PROJEKT

„Kształcimy dla zwiększenia porządku i bezpieczeństwa publicznego”

Informujemy, że realizacja Projektu
"Kształcimy dla zwiększenia porządku i bezpieczeństwa publicznego"
została zakończona w grudniu 2015 r.

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji ATUT Dolny Śląsk i Stowarzyszeniem Św. Celestyna, rozpoczęła na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.04.01.01-00-270/10-00 zawartej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 06.12.2010 r., realizację projektu „Kształcimy dla zwiększenia porządku i bezpieczeństwa publicznego” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.1., Poddziałanie 4.1.1. Okres realizacji projektu: od 2.01.2011 r. do 31.12.2015 r.

Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału zawodowego 500 osób, spośród studentów i absolwentów DSW.

Poprzez udział w projekcie Beneficjenci:

  • zdobywają unikalną wiedzę i umiejętności z zakresu pracy w administracji specjalizującej się w bezpieczeństwie i porządku publicznym;
  • zdobywają pierwsze doświadczenie zawodowe w formie staży zawodowych;
  • zdobywają wiedzę na temat możliwości pracy i rozwoju zawodowego w sektorze służb publicznych i socjalnych;
  • wzmacniają kompetencje w zakresie interpersonalnym.

Więcej szczegółów na temat poszczególnych form wsparcia w postaci:

  • studiowania na dofinansowanej specjalności „Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego”;
  • uczestnictwa w warsztatach interpersonalnych;
  • spotkań panelowych z potencjalnymi pracodawcami;
  • zdobywania pierwszego doświadczenia zawodowego na płatnych stażach;
  • osobistego doradztwa personalnego;

dowiedzą się Państwo w Biurze Projektu przy ul. Wagonowej 9, pok. 34.

Zapraszamy także na stronę www.efs.gov.pl

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl