Program MENTORING

Program MENTORING DLA STUDENTÓW

Najważniejszym celem programu jest umożliwienie studentowi poznania specyfiki pracy w interesującej go branży, weryfikacji swoich predyspozycji w odniesieniu do wymagań rynku, doprecyzowanie preferencji i oczekiwań w odniesieniu do przyszłej pracy. Indywidualny kontakt z Mentorem ma również w założeniu organizatorów, pozytywnie wpłynąć na osobowość studenta, zachęcić do dalszego rozwoju osobistego, wykazać czym jest dojrzałość zawodowa i jakie ma znaczenie w kreowaniu swojej ścieżki kariery.

Najważniejsza jest relacja

Program mentoringowy opiera się na nieformalnej relacji jaka nawiązuje się pomiędzy studentem (Mentee) a doświadczonym pracownikiem (Mentorem).

W ramach programu obie strony spotykają się minimum 5 razy. Celem tych spotkań jest uzyskanie przez studenta niezbędnych informacji na temat wybranej ścieżki kariery, zweryfikowanie swoich wyobrażeń na temat pracy zawodowej, poznanie znaczenia -dojrzałość zawodowa- od doświadczonego pracownika. W trakcie spotkań Mentor nie narzuca Mentee swojego zdania i nie daje gotowych odpowiedzi. Jest dla niego inspiracją i pomaga odkryć potrzeby, pragnienia i możliwości rozwoju.

Niewątpliwie cennym efektem udziału w programie będzie informacja zwrotna na temat swojej osoby, jaką otrzyma młody człowiek ze strony doświadczonego specjalisty.

Korzyści dla studenta (Mentee):

 • Poznanie „od środka” świata pracy (branża, stanowiska, środowisko pracy),
 • Poznanie kompetencji środowiskowych,
 • Nawiązanie kontaktów zawodowych,
 • Rozwój osobisty - wzrost umiejętności interpersonalnych,
 • Weryfikacja własnych wyobrażeń na temat pracy, stanowiska, branży, własnych kompetencji w odniesieniu do planowanej ścieżki kariery zawodowej,
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości, przekonania o własnych możliwościach,
 • Wymiana poglądów, doświadczeń,
 • Nabranie dojrzałości zawodowej (punktualność, samodyscyplina, odpowiedzialność),
 • Weryfikacja celów zawodowych w oparciu o zdobyte doświadczenie,
 • Świadome decyzje zawodowe.

Korzyści dla pracownika (Mentora):

 • Rozwój osobisty,
 • Praktyczne wykorzystanie swojego doświadczenia zawodowego,
 • Spojrzenie na swoją pracę z innej perspektywy (refleksja nad sobą i swoją pracą),
 • Nowe wyzwanie i doświadczenie,
 • Nawiązanie nowych kontaktów zawodowych,
 • Realizacja społecznej motywacji.

Korzyści dla firmy:

 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy w środowisku akademickim,
 • Budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie,
 • Kreowanie pozytywnego marketingu personalnego,
 • Poznanie potencjału studentów,
 • Możliwość udziału w nowatorskim projekcie Biur Karier.

Rekrutacja do projektu

MENTOR jest to specjalista o wysokich kompetencjach zawodowych, który chce podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentem. Mentor jest osobą otwartą, godna zaufania, będącą wzorem do naśladowania, charakteryzuje się empatią i wysokimi kompetencjami interpersonalnymi.

Formularz aplikacyjny dla mentorów

MENTEE – Student III roku studiów I stopnia lub student studiów II stopnia, zainteresowany udziałem w programie, dyspozycyjny i zmotywowany do działania na rzecz własnego rozwoju.

Rekrutacja polega na złożeniu przez studenta formularza aplikacyjnego. Następnie z wybranymi studentami przeprowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne.

Program MENTORING DLA STUDENTÓW to:

 • SPOTKANIE dla studentów biorących udział w programie,
 • SPOTKANIE MENTORÓW na Uczelni,
 • SPOTKANIA STUDENTÓW Z MENTORAMI – min. 5 spotkań Mentora z Mentee,
 • SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE, na której zostanie podsumowany projekt.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Mentoring.


Więcej informacji na temat programu można uzyskać w Biurze Karier DSW ul. Wagonowa 9, tel. 71 358 27 68/24 lub e-mail.

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl