O Biurze Karier

O NAS

Misją Biur Karier jest pomoc studentom i absolwentom wyższych uczelni w skutecznym przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania zatrudnienia oraz w efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy. Biura Karier (Careers Services) mają długą tradycję. Istnieją od kilkudziesięciu lat na wyższych uczelniach w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. W Polsce pierwsze jednostki tego typu powstały w latach 90-tych.

      Nasze Biuro Karier powstało w marcu 2003 r. z inicjatywy władz uczelni, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, uzyskanym w ramach grantu Programu "Pierwsza Praca". Głównym celem Biura jest wspieranie aktywności zawodowej oraz promocja Studentów i Absolwentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Zespół Biura tworzą doświadczeni specjaliści z zakresu poradnictwa zawodowego, do których możecie zwrócić się z wszelkimi wątpliwościami dotyczącymi Waszego funkcjonowania na rynku pracy.

Serdecznie zapraszamy!

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl