Dla Studenta /Absolwenta

Drodzy Studenci i Absolwenci DSW!

Biuro Karier, które działa z myślą o Was i pomaga w rozwoju naukowym oraz w aktywnym wejściu na rynek pracy, oferuje Wam:

PORADNICTWO INDYWIDUALNE:

  • OKREŚLENIE PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH,
  • KONSULTACJE PRZY SPORZĄDZANIU DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH (CV, list motywacyjny, formularze osobowe),
  • REORIENTACJĘ ZAWODOWĄ I WSKAZANIE MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA,
  • KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODU ORAZ STWORZENIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA ZE SPECJALNIE OPRACOWANYM PORTFOLIO.

PORADNICTWO NA ODLEGŁOŚĆ (DISTANCE COUNSELLING):

Udzielanie porad edukacyjno-zawodowych drogą internetową

Zadając pytanie doradcy zawodu i wysyłając je na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl, otrzymacie fachową odpowiedź.

PORADNICTWO GRUPOWE (warsztaty):

1. Sekcja: ŚCIEŻKA ZAWODOWA

2. Sekcja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

3. Sekcja: ROZWÓJ OSOBISTY

Warunki uczestnictwa w warsztatach:

Warsztaty dla studentów DSW - grup zorganizowanych (6-12 osób), które po wybraniu tematu ustalają z Biurem Karier dogodny termin.

POŚREDNICTWO PRACY:

  • Pozyskiwanie ofert pracy, staży i praktyk (stała współpraca z pracodawcami)
  • Kontakt z organizacjami wolontaryjnymi

W celu skorzystania z naszej oferty prosimy o kontakt mailowy: biuro.karier@dsw.edu.pl lub telefoniczny 71 358 27 68/24.

Pamiętajcie, że USŁUGI BIURA KARIER DSW (konsultacje, pośrednictwo pracy oraz warsztaty dla zorganizowanych grup studentów DSW) SĄ NIEODPŁATNE!

Napisz do nas


Newsletter

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl